KRYTYNA WESTWALEWICZ

Oświadczam, że firma PCP BUDOWA Paweł Czapski – Pruszak dnia 16.11.2017 r. wykonała posadzkę anhydrytową na powierzchni 66 m2.

Posadzka została wykonana z należytą starannością i szczegółowością i przede wszystkim terminowo.

W związku z powyższym rekomenduję firmę PCP BUDOWA jako firmę kompetentną i rzetelną.

 

 Krystyna Westwalewicz