PCP Budowa

Grunton - mieszanka wypełniająca

GRUNTON to samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym.

ZASTOSOWANIE:
 • wypełnianie wykopów liniowych,
 • wypełnianie nieczynnych przewodów rurowych i kanałów,
 • wypełnianie przestrzeni pierścieniowych,
 • wypełnianie pustych przestrzeni podczas budowy tuneli,
 • wypełnianie wyeksploatowanych zbiorników podziemnych,
 • wypełnianie wyremontowanych lub nieczynnych przejść i przejazdów podziemnych,
 • wypełnianie za fundamentami i zabezpieczanie przestrzeni roboczych,
 • wymiana gruntów nienośnych i wgłębne wzmacnianie gruntów.

Właściwości:

 • płynna konsystencja (zapewnia dokładne okrycie rurociągów i wypełnienie wykopów),
 • wytrzymałość – wysoka, podobna do zagęszczonego gruntu,
 • samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania.

Korzyści:

 • skrócenie czasu budowy wynikające z braku konieczności zagęszczania, itp.
 • niższe koszty robocizny,
 • zmniejszone ryzyko uszkodzenia instalacji podczas budowy, - możliwość zwężania wykopów,
 • szybsze prowadzenie robót w specyficznych warunkach.


Referencje

Wiesław Zacharski - właściciel firmy budowlanej

PCP Budowa jest firmą uczciwą, dokładną, efektywną, z dużym doświadczeniem w branży budowlanej, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz potencjał techniczny i ludzki niezbędny do realizacji powierzanych zadań.

Rekomendowana firma wykonuje swoją pracę stosując innowacyjne technologie oraz sprzęt, co znacznie podnosi standard, estetykę oraz jakość posadzek.

Mateusz Szymański - współwłaściciel firmy projektowej DiG

Polecając usługi firmy PCP Budowa, mamy pewność, że zostaną one wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, naszą wizją i wyznaczonych harmonogramem terminach.

Firma charakteryzuje się rzetelnością, dobrą organizacją pracy, doświadczeniem oraz czystością wykonania posadzek.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani efektem końcowym wykonanych prac i polecamy tę firmę każdemu, kto ceni jakość oraz uczciwość.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt wykonanych prac.

Więcej

Login form