PCP Budowa

Grunton - mieszanka wypełniająca

GRUNTON to samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym.

Zastosowanie:
 • wypełnianie wykopów liniowych,
 • wypełnianie nieczynnych przewodów rurowych i kanałów,
 • wypełnianie przestrzeni pierścieniowych,
 • wypełnianie pustych przestrzeni podczas budowy tuneli,
 • wypełnianie wyeksploatowanych zbiorników podziemnych,
 • wypełnianie wyremontowanych lub nieczynnych przejść i przejazdów podziemnych,
 • wypełnianie za fundamentami i zabezpieczanie przestrzeni roboczych,
 • wymiana gruntów nienośnych i wgłębne wzmacnianie gruntów.
Właściwości:
 • płynna konsystencja (zapewnia dokładne okrycie rurociągów i wypełnienie wykopów),
 • wytrzymałość – wysoka, podobna do zagęszczonego gruntu,
 • samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania.
Korzyści:
 • skrócenie czasu budowy wynikające z braku konieczności zagęszczania, itp.
 • niższe koszty robocizny,
 • zmniejszone ryzyko uszkodzenia instalacji podczas budowy,
 • - możliwość zwężania wykopów,
 • szybsze prowadzenie robót w specyficznych warunkach.
Realizacja


Login form