PCP Budowa

Posadzki przemysłowe

POSADZKA PRZEMYSŁOWA - posadzka betonowa stosowana w budownictwie przemysłowym w takich obiektach jak: hale, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, garaże podziemne, parkingi wielopoziomowe; posadzka z wyboru do stosowania w przemyśle, usługach i sektorze publicznym. Posadzki w naszym wykonaniu mogą mieć wytrzymałość na poziomie klas betonu C12/15-C30/37.

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo to posadzki, które wykonuje się za pomocą wcierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci suchej posypki- gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, twardych wypełniaczy mineralnych i domieszek o składzie zapewniających odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną.

Posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo charakteryzują się:

 • wysoką twardością,
 • wysoką odpornością na uderzenia,
 • odpornością na ścieranie,
 • szczelność,
 • brak pylenia,
 • łatwością utrzymania czystości,
 • zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia smarami, olejami paliwami itp.
Wykonujemy posadzki zbrojone
 • matami z siatki zgrzewanej,
 • włóknami stalowymi,
 • włóknami polimerowymi,
 • włóknem polipropylenowym.
Realizacja posadzek utwardzanych powierzchniowo
 1. Rozścielenie mieszanki betonowej wykonuje się spalinową listwą wibracyjną posiadającą zdolność zagęszczania do 30 cm. Regularne rozmieszczenie punktów wibracyjnych na listwie daje gwarancję równomiernego zawibrowania betonu.

 2. Rozsypywanie utwardzacza w określonej dawce dokonuje się po uprzednim usunięciu nadmiaru mleczka cementowego i wyrównaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstępnie wcierany.

 3. Celem lepszego połączenia warstwy utwardzającej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy użyciu specjalnego dysku zakładanego na łopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane są za pomocą łopatek. Dokładne wykończenie posadzki przy ścianach oraz wokół słupów możliwe jest dzięki zastosowaniu krawędziowej zacieraczki o średnicy 600 mm.

 4. Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu, zależnych od panującej temperatury, aż do uzyskania połysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala nam zwiększyć wydajność oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości naszych posadzek.

 5. Po zatarciu na powierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą ręcznego lub przemysłowego opryskiwacza preparat powłokotwórczy - impregnat powierzchniowy, który stanowi bardzo istotny czynnik pielęgnujący i impregnujący nawierzchnie przemysłową.

 6. Przedostatnim etapem technologicznym jest nacięcie przeciwskurczowych szczelin dylatacyjnych, najczęściej 1/3 grubości płyty.

 7. Ostatnim etapem prac jest wypełnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi składnikami systemu wypełnień dla danej posadzki i jej przeznaczenia.

Użytkowanie i pielęgnacja posadzek przemysłowych utwardzonych posypkami oraz impregnatami

Posadzka przemysłowa stanowi część hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych i handlowych, która jest najbardziej narażona na szereg różnych obciążeń. Dlatego też trzeba przestrzegać podstawowych zasad jej użytkowania.

Typowymi źródłami zanieczyszczenia posadzki są:

 • pył,
 • kurz,
 • brud,
 • plamy substancji chemicznych,
 • ślady opon,
 • tłuszcz,
 • olej,
 • piasek wnoszony przez pracowników,
 • zabrudzenia wynikające z uszkodzenia opakowań przechowywanych towarów.
Wskazówki dotyczące eksploatacji i pielęgnacji posadzek przemysłowych

Betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo posypkami oraz zabezpieczone środkiem impregnacyjnym są trwałe oraz niepylące. By uzyskać jak najdłuższy okres wytrzymałości tego typu posadzek, wskazane jest przestrzeganie następujących reguł dotyczących użytkowania i pielęgnacji posadzek przemysłowych:

- Wszelkie plamy spowodowane rozlaniem/rozsypaniem towaru należy jak najszybciej usunąć z powierzchni i w razie konieczności zneutralizować.

- Po użyciu/rozlaniu środków chemicznych, powierzchnia powinna być zawsze zmyta czystą wodą.

- Wejście i wyjście z obiektu oraz bramy należy wyposażyć w odpowiednie wycieraczki.

- Poprzez regularne czyszczenie i zamiatanie należy ograniczyć zjawisko występowania zabrudzeń (np. oleje, agresywne substancje chemiczne, drobiny piasku i inne kruszywa) które mogą drzeć powierzchnię.

- Do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej korzystać z urządzeń myjących i zamiatająco odkurzających. Po oczyszczeniu posadzki na mokro, trzeba ją pozostawić, zanim całkowicie nie wyschnie. Polerowanie powierzchni posadzki nie jest zalecane.

- Do usunięcia zanieczyszczeń należy stosować roztwór łagodnych środków myjących i czyszczących przeznaczonych do pielęgnacji posadzek przemysłowych).

- Maszyny, które stosowane są do oczyszczania podłóg, nie mogą być wyposażone w twarde szczotki lub pady, które będą rysowały powierzchnię. Pady powinny być miękkie albo średnio twarde (w zależności od stopnia zabrudzenia).Wytrzymałość i wygląd posadzki betonowej w dużym stopniu są zależne od stosowania się do powyższej instrukcji. W przypadku nie dostosowania się do powyższych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, lub szybszego zużywania się posadzki.Galeria

Login form